Privacybeleid voor onze websites

De volgende websites inclusief subdomeinen worden geëxploiteerd door Design Express bvba, een Belgische vennootschap die ingeschreven is volgens de Belgische wetten en met maatschappelijke zetel te Kleine Heide 26, 2811 Mechelen:

1. Intellectuele eigendom

Al het materiaal dat zich op deze sites bevindt, is de intellectuele eigendom van Nemetschek Vectorworks, van MAXON, van Design Express bvba of van de originele auteur van het materiaal.

Tenzij anders vermeld mag dit materiaal niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van wat nodig is om het on-line te kunnen bekijken of lezen. Niettegenstaande deze beperking beschikt u over het recht om, voor uw persoonlijk gebruik, volledige bladzijden af te drukken op papier of te bewaren op uw harde schijf.

Het copyrightbeleid van Nemetschek Vectorworks, MAXON of Design Express kan op elk moment gewijzigd worden. Indien het beleid wordt gewijzigd, dan wordt dit gepubliceerd op deze pagina.

2. Een link leggen naar de site

Wanneer u een link wenst te leggen naar een van onze websites, moet deze verwijzen naar de startpagina van de site in kwestie om koppelingen naar inhoud die achteraf verplaatst of verwijderd wordt te vermijden.

3. Nauwkeurigheid van de informatie

De informatie op deze website is bedoeld voor de klanten van Design Express bvba in België, Nederland en Luxemburg en is mogelijk niet van toepassing op andere landen. Design Express bvba zal zich op redelijke wijze inspannen om de inhoud van deze site accuraat en up-to-date to houden, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige claims of verliezen die voortkomen omdat u zich verlaat op de inhoud van de website. Design Express bvba behoudt zich het recht voor om de productspecificaties op elk moment te wijzigen.

4. Gegevensbescherming

Design Express bvba verwerkt uw persoonlijke gegevens met gepaste zorgvuldigheid en respecteert de privacy van iedereen dat de website bezoekt. Deze clausule geeft een overzicht van de informatie die Design Express op de website kan verzamelen en hoe deze gebruikt zal worden.

 • Persoonsgegevens
  Design Express zal geen persoonlijke identificeerbare gegevens over u inwinnen, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, behalve wanneer u ons die persoonsgegevens vrijwillig verstrekt. Wanneer u ons persoonsgegevens meedeelt, dan zal Design Express deze gegevens aanwenden voor marketingdoeleinden, marktonderzoek, dienst na verkoop, opvolgen van verkoopgegevens en om contact met u op te nemen. Voor dezelfde doeleinden kan Design Express bvba deze informatie ook vrijgeven aan Nemetschek Vectorworks, MAXON of aan een lid van onze verkoopsorganisatie.
 • Automatisch verzamelde maar niet persoonsgebonden informatie
  In sommige gevallen is het mogelijk dat Design Express bvba informatie over u verzamelt die niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van dit soort informatie zijn onder andere het type internetbrowser dat u gebruikt, het soort computersysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website van waaruit u bij onze website terecht bent gekomen.
 • Informatie die wij mogelijk automatisch op de harde schijf van uw computer plaatsen
  Als u deze site bekijkt, is het mogelijk dat wij met uw toestemming informatie op uw computer plaatsen. Deze informatie zal de vorm van een "cookie" of een gelijkaardig bestand hebben en dient om ons te helpen u beter van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw voorkeurstaal voor onze website bewaren. Met alle courante internetbrowser kunt u cookies van de harde schijf van uw computer wissen, kunt u cookies blokkeren of kunt u een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie wordt opgeslagen. Meer informatie over deze functies vindt u in de handleiding van uw internetbrowser.
 • Met wie contact opnemen?
  Als u eerder persoonsgegevens aan Design Express bvba hebt doorgegeven en u wilt dat deze informatie gecorrigeerd wordt of dat zij uit onze gegevensbestanden wordt gewist, kunt u contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke van Design Express bvba. Wij zullen alles in het werk stellen wat redelijkerwijs mogelijk is om in te gaan op uw verzoek.

5. Aankopen via internet

Sommige van onze producten kunnen besteld worden via internet. Indien er over een bestelling vragen zouden rijzen, neemt Design Express eerst contact met u op of sturen we een gedetailleerde offerte ter goedkeuring. De betaling van een bestelling gebeurt door middel van een overschrijving. Design Express aanvaardt geen betaling door middel van kredietkaarten. Informatie over kredietkaarten wordt door Design Express dus niet verzameld of bijgehouden. Alle andere informatie, zoals rekeningnummers of betaalde bedragen, worden door Design Express op een volstrekt vertrouwelijke en veilige manier bewaard.

6. Wet en rechtsbevoegdheid

Deze site is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de Belgische wetten. Voor de oplossing van alle geschillen met betrekking tot de site zullen de Belgische wetten van toepassing zijn en berust de rechtsbevoegdheid exclusief bij de Belgische rechtbanken.

www.designexpress.eu © Design Express 2011 privacy tel BE 015 71 96 00 tel NL 0182 756 660