CINEMA 4D voor scholen

Wil je Cinema 4D in je school doceren, dan heb je een Classroom Licence nodig.

Classroom Licence

Met de Cinema 4D Classroom Licence beschik je als school over Cinema 4D Studio, de meest complete versie van de software. MAXON stelt bovendien een syllabus en lesbestanden gratis ter beschikking.

Beschikt uw onderwijsinstelling niet over klascomputers? Neem dan contact op met Design Express.
Indien de studenten graag op hun eigen laptop werken, kunnen ze alvast gebruik maken van de gratis Cinema 4D Student License.

Voorwaarden

MAXON en Design Express bepalen of een school in aanmerking komt voor een Classroom License. De voorwaarden zijn onder andere:

  • De onderwijsinstelling (secundair, hoger of universiteit) reikt officieel erkende diploma‘s of certificaten uit. Commerciële trainingscentra komen niet in aanmerking
  • Cinema 4D maakt deel uit van het lessenpakket van een van de bestaande opleidingen, of de onderwijsinstelling organiseert op regelmatige basis afzonderlijke Cinema 4D-lessen
  • De onderwijsinstelling organiseert en promoot kwaliteitsvolle Cinema 4D-lessen. MAXON stelt daarvoor gratis een syllabus en lesbestanden ter beschikking van de docenten
  • Het Cinema 4D-opleidingsaanbod moet voorgelegd worden aan distributeur Design Express, partner van MAXON in de Benelux. Design Express heeft het recht om wijzigingen in de Cinema 4D-lessen te vragen van de onderwijsinstelling
  • De onderwijsinstelling stimuleert de studenten om hun Cinema 4D-vaardigheden aan te scherpen, deel te nemen aan relevante wedstrijden, e.d. De onderwijsinstelling kan daarvoor hulp vragen aan MAXON (bv. door het ter beschikking stellen van commerciële licenties of ander promotiemateriaal), maar MAXON is in geen geval verplicht hierop in te gaan
  • In onderling overleg kan Design Express Cinema 4D-opleidingen voor docenten organiseren
  • De onderwijsinstelling duidt een contactpersoon voor Cinema 4D aan
  • De computers in de leslokalen moeten voldoen aan de systeemvereisten van de meest recente Cinema 4D-release
  • De onderwijsinstelling ontvangt voldoende gratis schoollicenties voor haar onderwijsactiviteiten

Contacteer ons voor een offerte.

Aanvragen

Enkel docenten, IT-verantwoordelijken of andere officiële schoolvertegenwoordigers kunnen een aanvraag indienen voor hun onderwijsinstelling aan de hand van onderstaand formulier:

Bezorg ons het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend en wij nemen verder contact met je op:

 

www.designexpress.eu © Design Express 2011 privacy tel BE 015 71 96 00 tel NL 0182 756 660